Home / Tag Archives: Không được xây mới trong khuôn viên biệt thự Pháp cổ tại Hà Nội

Tag Archives: Không được xây mới trong khuôn viên biệt thự Pháp cổ tại Hà Nội

Không được xây mới trong khuôn viên biệt thự Pháp cổ tại Hà Nội

Đây là một nội dung trong Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc khu phố cũ Hà Nội, căn cứ theo Quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND TP. Hà Nội và các quyết định bổ sung, sửa đổi của cấp có thẩm quyền nếu có.   Việc ...

Read More »