Home / Kiến Trúc Việt Nam / Không được xây mới trong khuôn viên biệt thự Pháp cổ tại Hà Nội

Không được xây mới trong khuôn viên biệt thự Pháp cổ tại Hà Nội

Đây là một nội dung trong Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc khu phố cũ Hà Nội, căn cứ theo Quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND TP. Hà Nội và các quyết định bổ sung, sửa đổi của cấp có thẩm quyền nếu có.

 

Việc quản lý, sử dụng khuôn viên biệt thự cũng được quy định rõ trong Quy chế
Theo đó, trong khu vực phố cũ Hà Nội có tổng cộng 1.253 biệt thự nằm trong danh mục biệt thự Pháp có giá trị. Cụ thể, xếp nhóm 1 (giá trị đặc biệt) có 225 biệt thự; xếp nhóm 2 (giá trị đáng chú ý) có 382 biệt thự; xếp nhóm 3 (giá trị trung bình) có 646 biệt thự.
Việc quản lý, sử dụng khuôn viên biệt thự cũng được quy định rõ trong Quy chế.
Cụ thể, không được phép xây dựng mới trong phạm vi các không gian mở, sân hay khoảng trống phía sau biệt thự, trừ trường hợp việc bổ sung làm phát huy tích cực giá trị nghệ thuật, kiến trúc tổng thể và có ý kiến đồng thuận của cộng đồng dân cư xung quanh.
Chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc toàn thửa đất phải tuân thủ quy định về khoảng lùi, mật độ, kiến trúc công trình quy định tại Quy chế.
Riêng với các biệt thự thuộc nhóm 1 và nhóm 2, phải được quy hoạch cảnh quan xung quanh biệt thự. Đối với các công trình có chức năng công cộng, khuyến khích việc dỡ bỏ hàng rào để người dân được trực tiếp tiếp cận, tạo không gian mở cho khu vực.
Quy chế cũng quy định cụ thể về trách nhiệm của những người liên quan. Theo đó, các cơ quan, tổ chức chủ quản lý hoặc đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng công trình có giá trị đặc biệt, giá trị đáng chú ý thuộc sở hữu Nhà nước hoặc nhiều sở hữu có trách nhiệm lập hồ sơ quản lý và lưu trữ theo quy định.
Việc khai thác, sử dụng, cải tạo, sửa chữa làm ảnh hưởng hoặc thay đổi về kiến trúc, chức năng sử dụng, kết cấu chịu lực của công trình, thêm hoặc bớt các bộ phận, thay đổi hình thức và chất liệu mái nhà, màu sắc công trình, vật liệu ốp, chi tiết hoặc các bộ phận thuộc mặt ngoài công trình đều phải xin phép và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận mới được thực hiện.

About admin

Check Also

Kiến trúc Việt Nam

Nhà Gỗ Nam Bộ – Nét Đẹp Trong Kiến Trúc Việt Nam

Nhà Gỗ Nam Bộ – Nét Đẹp Trong Kiến Trúc Việt Nam : Nhà gỗ ...