Home / Tag Archives: Nhà trưng bày nghệ thuật quốc gia

Tag Archives: Nhà trưng bày nghệ thuật quốc gia

Nhà trưng bày nghệ thuật quốc gia ở Washington DC

Nhà trưng bày nghệ thuật quốc gia ở Washington DC. 01

Nhà Triển Lãm Nghệ Thuật Quốc Gia (National Gallery of Art) ở Washington DC là một trong những viện bảo tàng nghệ thuật lớn trên thế giới, được thành lập năm 1937 với ngân quỹ xây cất và các tác phẩm nghệ thuật trưng bày ban đầu do ông Andrew ...

Read More »